“Colegiul National de Administratie este un furnizor de formare si perfectionare profesionala pentru functionarii publici, alesii locali si personalul contractual din institutiile publice in principal, asigurand un proces de educare, formare, dezvoltare si promovare permanenta in mediul institutional dar si asociativ.
Programele educationale oferite de Colegiul National de Administratie au in vedere nevoile actuale cu care se confrunta administratia centrala si locala a Romaniei ca urmare a procesului de dezvoltare durabila inceput la data de 01 ianuarie 2007 in calitatea sa de Stat membru al Uniunii Europene, prin punerea in aplicare a Strategiei privind formarea profesională pentru administra ia publică 2016-2020”